24 Νοε 2010

ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ

ΨΗΦΙΣΜΑ
Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΩΝ 20 ΣΤΗ ΣΕΟΥΛ

Ο κόσμος χρειάζεται συντονισμένη και σοβαρή δράση για υποστήριξη της βιώσιμης ανάκαμψης, της ανάπτυξης και της απασχόλησης, της μείωσης της φτώχειας και τη χρηματοδότηση της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Παρόλο που η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται στο δρόμο της ανάκαμψης η χρηματοπιστωτική κρίση δεν έχει λήξει ακόμη. Την ίδια στιγμή υπάρχει βάσιμος φόβος ότι τα μέτρα λιτότητας και η χ/π κρίση θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ελπιδοφόρο οικονομική ανάκαμψη που διαπιστώθηκε στη συνάντηση του Συμβουλίου της ΣΔ τον Ιούνιο του 2010.

Σήμερα υπάρχει πραγματική ανάγκη για δημιουργική συνεργασία και συντονισμό των εθνικών πολιτικών για να ξεπεραστούν οι ανισορροπίες της παγκόσμιας οικονομίας. Για το λόγο αυτό η ΣΔ προτρέπει και πάλι όλες τις παγκόσμιες δυνάμεις να συναντηθούν και να συμφωνήσουν σε μια κοινή στρατηγική για να πετύχουν, βιώσιμη ανάπτυξη, ισοσκελισμένους δημόσιους προϋπολογισμούς και μεταρρύθμιση της χ/π αρχιτεκτονικής.
Λυπούμαστε που οι Σύνοδοι των 20 στο Τορόντο και τη Σεούλ δεν κατέληξαν σε συμφωνία για μια πραγματικά συγκροτημένη στρατηγική για το πώς θα υπερβούμε τις ανισορροπίες. Γι΄ αυτό η ΣΔ προτρέπει τη Γαλλική Προεδρία των 20 να συνεχίσει τις συνομιλίες με σκοπό την επίτευξη νέων συμφωνιών για την προώθηση της ανάπτυξης και τη μείωση των ανισορροπιών.
Οι χώρες με εμπορικό πλεόνασμα θα έπρεπε να έχουν προχωρήσει σε αύξηση της εγχώριας ζήτησης και στη διαμόρφωση μεσοπρόθεσμων σχεδίων περικοπής των ελλειμμάτων και του χρέους. Οι χώρες με τα μεγαλύτερα ελλείμματα πρέπει γρηγορότερα να προχωρήσουν σε ισοσκέλιση των δημόσιων προϋπολογισμών. Είναι προς το συμφέρον όλων των εθνών να αποφευχθεί ένας πιθανός πόλεμος νομισμάτων και να δοθούν αληθινές δυνατότητες στο ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο.
Η ΣΔ είναι υπέρ μιας νέας διεθνούς χ/π αρχιτεκτονικής και μιας νέας παγκόσμιας διακυβέρνησης. Η σταθεροποίηση, η μεταρρύθμιση και η ενίσχυση του διεθνούς χ/π συστήματος είναι αναγκαιότητα. Η ρύθμιση του τραπεζικού τομέα και η μεταρρύθμιση των οίκων αξιολόγησης πρέπει να συνεχιστεί.
Στη νέα χ/π αρχιτεκτονική ο χ/π τομέας πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίζει τα κόστη της κρίσης. Τα επαναλαμβανόμενα σχέδια διάσωσης είναι, στην πράξη, επιδότηση του χ/π τομέα και δημιουργούν σοβαρό ηθικό πρόβλημα.
Ένας παγκόσμιος Φόρος Χ/Π Συναλλαγών θα ήταν ένα εργαλείο για την παγκόσμια διακυβέρνηση, βελτιώνοντας τη διαφάνεια των χ/π αγορών και διασφαλίζοντας δίκαιη κατανομή των βαρών και δίκαιη κατανομή των πόρων. Η ΣΔ προτρέπει όλους τους πολιτικούς και άλλους οργανισμούς να υιοθετήσουν το νέο Φόρο Χ/Π Συναλλαγών.
Η καλύτερη παγκόσμια διακυβέρνηση είναι αναγκαία για να αποφύγουμε τις κρίσεις που έχουμε δεί. Είναι ύψιστης σημασίας οι παγκόσμιοι χ/π οργανισμοί όπως το ΔΝΤ και η Παγκόσμια Τράπεζα να μεταρρυθμιστούν όπως έχουν υποσχεθεί.
Η ΣΔ για μια ακόμη φορά τονίζει ότι η χ/π κρίση δεν είναι λόγος για να ξεχαστεί η ανάγκη αντιμετώπισης των προβλημάτων της φτώχειας στον κόσμο, και ιδιαίτερα στη Αφρική. Είναι σημαντικό να εξετάσουμε το επίπεδο υλοποίησης των στόχων της Χιλιετίας, να προωθήσουμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες με στόχο τη μείωση του χρέους των φτωχότερων χωρών και να προωθήσουμε την αναπτυξιακή πολιτική στο κόσμο με αποτελεσματικό τρόπο, υπό την έννοια της ισότητας ευκαιριών.
Ο αναπτυγμένος κόσμος πρέπει επίσης να τηρήσει τις υποσχέσεις του που αφορούν στη χρηματοδότηση της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.

Δεν υπάρχουν σχόλια: