2 Ιουν 2009

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ «ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

Η κριτική προς την ΣΔ από «αριστερά» κινείται στο ευρύτερο πλαίσιο της κριτικής για την αποδοχή της αγοράς και την απομάκρυνση από τη θέση για κοινωνική – κρατική ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής.
Ο ΣΥΡΙΖΑ μιλάει για σχεδιασμό, υπό δημόσιο έλεγχο, ενός βιώσιμου, οικολογικού, μη σπάταλου ενεργειακού μοντέλου, που θα υπηρετεί αποκλειστικά τα συμφέροντα μιας νέας προοδευτικής ανάπτυξης και του κόσμου της εργασίας"
Το ΚΚΕ μιλάει για κεντρικό σχεδιασμό της οικονομικής ζωής με γνώμονα την ικανοποίηση του συνόλου των λαϊκών αναγκών που περιλαμβάνει την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος. Προϋπόθεση για την εφαρμογή αυτού του σχεδιασμού είναι η κοινωνική κρατική ιδιοκτησία στα συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής, η λαϊκή εξουσία – οικονομία.
Τι διαφοροποιεί τις προτάσεις ΠΑΣΟΚ – ΝΔ για την «Πράσινη Ανάπτυξη» ;
Το ΠΑΣΟΚ στοχεύει σε αλλαγή του σημερινού αδιέξοδου μοντέλου ανάπτυξης με το νέο μοντέλο της «Πράσινης Ανάπτυξης», σε συνδυασμό όμως με μια ακόμη, το ίδιο κρίσιμη, αλλαγή.
Προτείνει ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης με μια νέα ριζική τομή στο πολιτικό σύστημα, με αποκέντρωση πόρων και εξουσιών από το σημερινό υδροκέφαλο, σπάταλο, πελατειακό, διεφθαρμένο και αναποτελεσματικό κεντρικό κράτος προς την Αυτοδιοίκηση, Περιφερειακή και Τοπική.
Απεξάρτηση του κοινοβουλίου και των κομμάτων από το «πολιτικό χρήμα», μικρό, ευέλικτο, στρατηγικό κεντρικό Κράτος, αιρετή, ισχυρή και οικονομικά αυτοτελής και αποτελεσματική Περιφερειακή και Δημοτική Αυτοδιοίκηση, που λειτουργούν υπό όρους διαφάνειας, συμμετοχής των πολιτών στις αποφάσεις που τους αφορούν, λογοδοσίας και ελέγχου των αιρετών σε ότι αφορά την υλοποίηση των αποφάσεων, την άσκηση των αρμοδιοτήτων και την διαχείριση των πόρων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: