9 Ιουν 2010

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ : Υπάρχει τρόπος αλλαγής της σχέσης μεταξύ τους ;

Η σχέση κεφαλαίου - εργασίας είναι γνωστή στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής και γενικά στις καπιταλιστικές κοινωνίες. Η Σοβιετική εμπειρία βασίστηκε στην κατάργηση της ατομικής ιδιοκτησίας, με αιτιολογικό ότι αυτή είναι η βάση των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής. Η αποτυχία και η κατάρρευση του Σοβιετικού πειράματος, οδήγησε σε επανεξέταση της ορθότητας της κατάργησης της ατομικής ιδιοκτησίας ως λύσης για μια δίκαιη κοινωνία, στην οποία η εργασία θα απελευθερωθεί από το κεφάλαιο και έτσι θα απελευθερωθεί και κοινωνικά. Οι αναζητήσεις για νέους δρόμους κοινωνικής απελευθέρωσης του κόσμου της εργασίας δεν είναι μόνο θεωρητικές, απαιτούν και ζωντανά παραδείγματα που να πείθουν ότι εναλλακτικοί δρόμοι είναι δυνατοί. Ένα τέτοιο παράδειγμα κατά τη γνώμη μας είναι το Μοντραγκόν.
http://vimeo.com/11329850

Δεν υπάρχουν σχόλια: