18 Αυγ 2009

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ Ν.Δ. ΒΛΑΠΤΕΙ ΣΟΒΑΡΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Η μηδενική χρηματοδότηση της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας και η ουσιαστική άρνηση άμεσης αξιοποίησης του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) και της Τεχνόπολης, οδήγησαν σε παραίτηση τον Πρόεδρο της Ζώνης Καινοτομίας, καθηγητή κ. Ιάκ. Βασάλο.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα της έλλειψης κυβερνητικού οράματος, προσανατολισμού και σχεδίου, αποτελούν η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης και ο Περιφερειακός Πόλος Καινοτομίας της Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΠΚΚΜ).

Η έλλειψη αναπτυξιακού προσανατολισμού οδηγεί τον ΠΠΚΚΜ σε ουσιαστική εξουδετέρωση. Το Στρατηγικό Σχέδιο του ΠΚΠΚΜ παραπέμπει στο μέλλον την επιλογή των τεχνολογιών που θα στηριχθούν, με αποτέλεσμα να αδρανοποιείται το πιο σημαντικό «εργαλείο ανάπτυξης» της Περιφέρειας στην πιο κρίσιμη χρονική περίοδο.

Με αυτά τα δεδομένα καθίστανται ευχολόγια οι «όρκοι» του ΕΣΠΑ και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Μακεδονίας – Θράκης στην καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα, την εξωστρέφεια της οικονομίας της χώρας και της Περιφέρειας.

Στον αντίποδα, η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για Πράσινη Ανάπτυξη δίνει αναπτυξιακό όραμα, προσανατολισμό και ταυτόχρονα οδηγεί στην αναδιάρθρωση του σημερινού ξεπερασμένου μοντέλου ανάπτυξης της χώρας και της Περιφέρειας.

Στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η αποφασιστική στροφή προς το μοντέλο της Πράσινης Ανάπτυξης οδηγεί στην άμεση επιλογή στήριξης των «πράσινων τεχνολογιών». Έτσι η Ζώνη και ο Πόλος αποκτούν άμεσα προσανατολισμό, στρέφονται προς τις πράσινες τεχνολογίες (ΕΚΕΤΑ), οι οποίες σε συνδυασμό με τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τεχνόπολη), γίνονται τα δύο «αναπτυξιακά έμβολα» που θα ωθήσουν την οικονομία και την κοινωνία της περιοχής προς τη νέα Κοινωνία της Γνώσης, της Πληροφορίας και της Αειφορίας.

Η Πράσινη Ανάπτυξη :

• θα λειτουργήσει ως «πυξίδα» για καθένα ξεχωριστά από τα Ινστιτούτα του Εθνικού Κέντρου ΄Ερευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στο Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης
• θα δημιουργήσει συνέργιες μεταξύ τους αλλά και με τα Ερευνητικά τμήματα των ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της Θεσσαλονίκης και της Περιφέρειας, προς την ενιαία κατεύθυνση των πράσινων τεχνολογιών, οι οποίες θα υποστηρίξουν την «πράσινη στροφή» της οικονομίας και της κοινωνίας της Θεσσαλονίκης, της Μακεδονίας, της Βόρειας Ελλάδας.

Αντί του αναγκαίου «πράσινου» προσανατολισμού και της ζωτικής ενίσχυσης της Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης της χώρας, η κυβέρνηση της Ν.Δ., χωρίς διάλογο, προκαλεί μια άνευ προηγουμένου αναστάτωση στον κρίσιμο και ευαίσθητο χώρο της Έρευνας. Αποτέλεσμα ο αποπροσανατολισμός και η αποδιάρθρωσή του για άγνωστο διάστημα, στην πιο κρίσιμη χρονική περίοδο.

Στο πλαίσιο αυτό αποκτά καίρια σημασία η δέσμευση του ΠΑΣΟΚ για ακύρωση των πράξεων αυτών της κυβέρνησης, τη λήψη αποφάσεων μετά από διαβούλευση με το ερευνητικό δυναμικό της χώρας, την διάθεση του 2% του ΑΕΠ για την έρευνα, από το οποίο 0,5% του ΑΕΠ θα αφορά επένδυση στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών στο χώρο της πράσινης οικονομίας.

Η πολιτική του ΠΑΣΟΚ στο στρατηγικό, στο διαρθρωτικό-λειτουργικό και στο χρηματοδοτικό σκέλος της, ειδικά για την ΠΚΜ, μπορεί να λειτουργήσει ως αναπτυξιακός «επιταχυντής» στην πορεία προς τη νέα Κοινωνία της Γνώσης, της Πληροφορίας και της Αειφορίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: