6 Ιουν 2009

ΠΑΣΟΚ : Η ΝΕΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Ο συνδυασμός ενός άλλου μοντέλου ανάπτυξης (Πράσινη Ανάπτυξη) με ένα άλλο μοντέλο διακυβέρνησης (με Περιφερειακή και Τοπική Αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και πόρων, με διαδικασίες άμεσης συμμετοχής των πολιτών στις αποφάσεις που τους αφορούν, με θεσμοθετημένες διαδικασίες λογοδοσίας και ελέγχου των αιρετών από τους πολίτες), κάνει ευκρινή την ειδοποιό διαφορά του προτεινόμενου μοντέλου από εκείνο του κράτους πρόνοιας που αναπτύχθηκε στη Δυτική Ευρώπη.


Στο κείμενο διαλόγου του ΠΑΣΟΚ για την Πράσινη Ανάπτυξη αναφέρεται:
«Το σχέδιο για ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο, αποτελεί έναν από τους πέντε εθνικούς στόχους της Νέας Αναπτυξιακής, Κοινωνικής και Περιβαλλοντικής Συμφωνίας, που προτείνει το ΠΑΣΟΚ και που δίνει στην Ελλάδα προοπτική και ελπίδα για το μέλλον.
Η πράσινη ανάπτυξη μαζί με τις πολιτικές δίκαιης αναδιανομής του πλούτου, τις πολιτικές στήριξης της απασχόλησης, την παιδεία και το κοινωνικό κράτος, είναι το θεμέλιο για να φτάσουμε στον στόχο μας : μια οικονομία που παράγει πλούτο και μια κοινωνία που τον μοιράζεται δίκαια».

Οι πέντε εθνικές προτεραιότητες της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ :
- «Πρώτον, ένα ευνομούμενο κράτος, ένα κράτος που λειτουργεί με διαφάνεια, υπεύθυνα, αποτελεσματικά, προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος. Ένα κράτος που επιτέλους σέβεται, αλλά και στηρίζει τον πολίτη, που κατοχυρώνει την αξιοκρατία.
- Δεύτερον, μια νέα δυναμική, ανταγωνιστική οικονομία με αιχμή, την «πράσινη ανάπτυξη», την αποφασιστική στήριξη της υγιούς επιχειρηματικότητας.
- Τρίτον, ένα σύγχρονο αποτελεσματικό σύστημα δημόσιας δωρεάν παιδείας, που είναι εργαλείο ανάπτυξης, ευέλικτο και συνδεδεμένο με τις περιφερειακές ανάγκες ανάπτυξης, τις ανάγκες της οικονομίας και που συμβάλει στη συνοχή της κοινωνίας.
- Τέταρτον, ένα σύγχρονο κοινωνικό κράτος, που παρέχει δωρεάν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε όλους τους Έλληνες, με ένα αναβαθμισμένο δίκτυο υγειονομικών, κοινωνικών υπηρεσιών, δίπλα στον πολίτη και, βεβαίως, ένα βιώσιμο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης.
- Πέμπτον, μια Ελλάδα που συμμετέχει στα ευρωπαϊκά και στα διεθνή δρώμενα, που διεκδικεί, που διαπραγματεύεται, που διαμορφώνει ευνοϊκές συμμαχίες, για την προάσπιση των εθνικών μας συμφερόντων, για την προώθηση της ανάπτυξής μας και την καλλιέργεια της ειρήνης και της συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή».

ΣΧΟΛΙΟ
Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για το κράτος δεν περιορίζεται στο κράτος δικαίου και το κοινωνικό κράτος (κράτος πρόνοιας).
Αφορά κυρίως στο νέο μοντέλο διακυβέρνησης, σε μια νέα ριζική τομή στο πολιτικό σύστημα, με αποκέντρωση πόρων και εξουσιών από το σημερινό υδροκέφαλο, σπάταλο, πελατειακό, διεφθαρμένο και αναποτελεσματικό κεντρικό κράτος προς την Αυτοδιοίκηση, Περιφερειακή και Τοπική.
Στοχεύει στην απεξάρτηση του κοινοβουλίου και των κομμάτων από το «πολιτικό χρήμα», σε ένα μικρό, ευέλικτο, στρατηγικό κεντρικό Κράτος, σε μια αιρετή, ισχυρή, οικονομικά αυτοτελή και αποτελεσματική Περιφερειακή και Δημοτική Αυτοδιοίκηση, που λειτουργούν υπό όρους διαφάνειας, συμμετοχής των πολιτών στις αποφάσεις που τους αφορούν, λογοδοσίας και ελέγχου των αιρετών σε ότι αφορά την υλοποίηση των αποφάσεων, την άσκηση των αρμοδιοτήτων και την διαχείριση των πόρων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: