5 Ιουν 2009

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

«Κλείστε τα φώτα. Μετακινηθείτε με τα δημόσια μέσα μεταφοράς. Ανακυκλώστε. Φυτέψτε ένα δένδρο», παροτρύνει ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ.

Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, αξιοποιείται από τον ΟΗΕ για την ενημερωτική εκστρατεία του με τίτλο «Κλείστε τη Συμφωνία» ( «Seal the Deal» ). Στόχος της εκστρατείας είναι να πιέσει τις κυβερνήσεις να φτάσουν σε μια δίκαιη, ισορροπημένη και αποτελεσματική συμφωνία για την κλιματική αλλαγή στη Σύνοδο της Κοπεγχάγης από τις 7 έως τις 18 Δεκεμβρίου 2009. Μαζί, πρέπει να πιέσουμε τις κυβερνήσεις να ``κλείσουν τη συμφωνία`` για το κλίμα.
«Ο κόσμος χρειάζεται επιπλέον μία 'Νέα Πράσινη Συμφωνία' που θα εστιάζει στις επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στις οικολογικές υποδομές και στην ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης. Αυτό δεν θα δημιουργήσει μόνο νέες θέσεις εργασίας, αλλά θα συνεισφέρει στην ανάκαμψη και θα συμβάλει στην αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης του πλανήτη».
Είναι προφανής η πολιτικά «ουδέτερη» διατύπωση της προτροπής του ΟΗΕ προς τις κυβερνήσεις και τους πολίτες του πλανήτη. Τα δημοκρατικά κράτη έχουν κυβερνήσεις που εκλέγουν οι πολίτες με βάση τις ιδεολογικές και πολιτικές θέσεις καθώς και τα προγράμματα των κομμάτων που τις στηρίζουν. Αν μια δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση θεωρεί ότι η αγορά είναι η λύση για όλα, τότε νομιμοποιείται να ασκεί μια πολιτική που της επιτρέπει να λειτουργεί ανεξέλεγκτα. Αυτό όμως επαναφέρει μπροστά μας το άλλο πλανητικό πρόβλημα, της χρηματοπιστωτικής κρίσης, που βύθισε τις οικονομίες και τις κοινωνίες σε βαθιά ύφεση.
Πλανητικά προβλήματα χωρίς πλανητικούς θεσμούς αντιμετώπισης: μια διαπίστωση που δείχνει το δρόμο. Παγκόσμιοι θεσμοί εποπτείας, ρύθμισης και ελέγχου των αγορών καθώς επίσης και περιφερειακοί-τοπικοί θεσμοί συμμετοχής των πολιτών στις αποφάσεις που τους αφορούν. Δράση με διπλή κατεύθυνση όπου τα κράτη, θα μεταφέρουν αρμοδιότητες και πόρους για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν υπερεθνικά και περιφερειακά-τοπικά προβλήματα.
Οι δύο στόχοι μπορούν να υπηρετηθούν μέσα σε ένα πλαίσιο που περιέχει δύο συστατικά στοιχεία : την Πράσινη Ανάπτυξη και τον Δημοκρατικό Προγραμματισμό (Εθνικό, Περιφερειακό, Τοπικό), όπου οι πολίτες θα συμμετέχουν άμεσα στις αποφάσεις που τους αφορούν και θα ελέγχουν τους αιρετούς σε ότι αφορά την υλοποίηση των αποφάσεων, την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους και την διαχείριση των δημόσιων πόρων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: