4 Ιουν 2009

ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ : Η ΕΙΔΟΠΟΙΟΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΜΕ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Ο Α. Γ. Παπανδρέου σε ομιλία του στο Πανεπιστήμιο COMΡLUTENCE της Mαδρίτης, το 1991, με τίτλο «ΤΙ ΣΗΜΑΝΕΙ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ ΣΗΜΕΡΑ» αναφέρει :
«Θα αναφερθώ τώρα στο τι εννοώ ως ειδοποιό διαφορά μεταξύ των σοσιαλιστικών μοντέλων που περιγράφω σε σχέση με το γνωστό Κράτος Πρόνοιας. Πρόκειται για την παρουσία σχεδιασμού, μιας δημοκρατικής διαδικασίας αποκεντρωμένου προγραμματισμού. Επομένως, ο σχεδιασμός είναι το ουσιαστικό χαρακτηριστικό κάθε σοσιαλιστικού μοντέλου. Αυτό που απορρίψαμε δεν είναι ο προγραμματισμός, αλλά ο συγκεντρωτικός προγραμματισμός του τύπου που βρίσκουμε στις οικονομίες του «υπαρκτού σοσιαλισμού».
Ο τύπος της οργάνωσης που εννοούμε είναι απόλυτα συνεπής με τη «μικτή οικονομία» και ένα δυναμικό ιδιωτικό τομέα.
Η αποκέντρωση που εννοούμε είναι στη βάση της περιφερειακού χαρακτήρα. Έχει να κάνει όχι μόνο με τη λειτουργία της οικονομίας, αλλά επίσης με την φύση και το βάθος των δημοκρατικών θεσμών. Γιατί σε επίπεδο Περιφέρειας, Νομού και Δήμου, οι πολίτες θα έπρεπε να συμμετέχουν ενεργά στη χάραξη του μέλλοντός τους. Έτσι η συγκεκριμένη μορφή άμεσης δημοκρατίας συμπληρώνει τους θεσμούς της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Είναι περιττό να υπογραμμίσουμε, ότι οι περιφερειακοί σχεδιασμοί πρέπει να είναι αναπόσπαστο τμήμα ενός ολοκληρωμένου εθνικού σχεδιασμού, του οποίου η αναγκαιότητα συναρτάται επίσης από τους κύριους τομείς της οικονομίας. Ο σχεδιασμός αυτός έχει σχέση και με τις δημόσιες επενδύσεις και τον ρόλο που αναμένεται να παίξει ο ιδιωτικός τομέας.
Σύμφωνα με τα παραπάνω θα μπορούσε κάποιος εύλογα να αναρωτηθεί : ποιος είναι ο ρόλος του κράτους σε μια τέτοια δημοκρατική διαδικασία αποκεντρωμένου σχεδιασμού ; είναι συνεπές με τη θέση μας που αναφέραμε παραπάνω, ότι το κράτος πρέπει να αναλάβει το ρόλο ενός Κέντρου «Στρατηγείου Ανάπτυξης». Πρέπει να διευρύνει τον αναπτυξιακό ορίζοντα, να προωθεί ενεργά τους τομείς που ενδεχομένως έχουν προοπτική επιτυχίας, να απομακρύνει τις παρεμβάσεις γραφειοκρατικού κατεστημένου των Δημόσιων Υπηρεσιών, να ουδετεροποιεί στο μέγιστο δυνατό τις παραμορφώσεις της οικονομίας, που θα μπορούσαν να έχουν προκληθεί από ισχυρά ή διεθνή επιχειρηματικά κέντρα, να εγγυάται την ισότιμη πρόσβαση στην μόρφωση, εκπαίδευση, στην απασχόληση και υγεία για όλους και να διατηρεί υψηλές προδιαγραφές στη δίκαιη κατανομή του εθνικού εισοδήματος».

Δεν υπάρχουν σχόλια: