29 Ιαν 2009

Ερώτηση 1η - Προστατευτισμός

Τι είναι προστατευτισμός;

Οι υπουργοί που συναντήθηκαν αφόρισαν τον προστατευτισμό κάθε μορφής και μάλιστα συμφώνησαν να κάνουν ακόμη ένα βήμα αναβίωσης του Γύρου της Ντόχα για τις παγκόσμιες αγορές – αν είναι δυνατό και πριν το τέλος του χρόνου.

Αλλά είναι δύσκολο να προβλέψει κανείς πόση πρόοδος μπορεί να επιτευχθεί όταν πολλές από τις προσπάθειες αναβίωσης των εθνικών οικονομιών θα μπορούσαν να εκληφθούν ως προστατευτισμός.
- Π.χ. η εκτεταμένη βοήθεια προς τις τρεις μεγάλες αυτοκινητοβιο- μηχανίες του Ντητρόϊτ δεν θα αποτελούσε παράνομη επιδότηση με βάση τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου;
- Με αυτή την έννοια, τα μαζικά πακέτα ρευστότητας που ρέουν προς τις τράπεζες, τις χρηματιστικές εταιρείες και τους ασφαλιστές στις ΗΠΑ και αλλού δεν αποτελούν επιδοτήσεις που απαγορεύονται από τους κανόνες του ελεύθερου εμπορίου;

Δεν υπάρχουν σχόλια: